Register Now

News Details

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

தேசிய இளைஞர் படையணி 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான அரச ஊழியர்களின் நாடக விழாவில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளது

புத்தசாசன, மத மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சினால்  ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட “2021 ஆம் ஆண்டுக்கான அரச ஊழியர்களுக்கு இடையிலான படைப்பாற்றல் போட்டியில்”  தேசிய இளைஞர் படையணியின் ஒழுக்கம் மற்றும் அணிநடை ஆலோசகர் டி.எம் .என். வீரசிங்க அவர்களால் தயாரித்து வழங்கப்பட்ட ” மாவ எம்பாம் கரண்ட” எனும் நாடகம் அனைத்து அரச நிறுவனங்களையும் கடந்து முதலாம் இடத்தை வென்று உள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றோம்.

மார்ச் மாதம் 23ஆம் திகதி பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்த விருது வழங்கும் விழாவில் சிறு நாடகங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 12 விருதுகளில் 10 விருதுகளை பண்டுவஸ்நுவர தேசிய இளைஞர் படையணி வெற்றி பெற்றுள்ளதுடன் அந்த விருதுகள் பின்வருமாறு.

சிறந்த நடிகர்
சிறந்த நடிகை
சிறந்த திரையரங்கு கட்டமைப்பு
சிறந்த பின்னணி வடிவமைப்பு
சிறந்த மேடை கட்டுப்பாட்டாளர்
சிறந்த ஒளியூட்டல்
சிறந்த திரைக்கதை வசனம்
சிறந்த இயக்குனர்
விழாவின் சிறந்த நாடகம்
விழாவிற்கு சிறந்த நாடகத்தை வழங்கிய அரச நிறுவனம் (தேசிய இளைஞர் படையணி)

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button