Register Now

News Details

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

“இளைஞர் பக்தி பாடல்கள்” தேசிய இளைஞர் படையணி தலைமைக் காரியாலயத்தில் …

ஸ்ரீ புத்த வருடம் 2567 ஆன வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு விளையாட்டு மட்டும் இளைஞர் விவகார அமைச்சின் கீழ் செயல்படும் தேசிய இளைஞர் படையணி மூலம்”இளைஞர் பக்தி பாடல்கள்” இளைஞர் பயிலிளவல்களின் பங்குபற்றுதளுடன் வெசாக் பௌர்ணமி தினத்தில் தேசிய இளைஞர் படையணி தலைமை காரியால வளாகத்தில் தேசிய இளைஞர் படையணியின் பணிப்பாளர் கேர்ணல் சுஜிவ ரத்னநாயக்க USP psc IG அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் தேசிய இளைஞர் படையணியின் மேலதிக பணிப்பாளர்கள், உதவி பணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button