Register Now

සබරගමු පළාත

  • විනය

  • නායකත්වය

  • පෞරුෂය

සබරගමු පළාත

මධ්‍යස්ථාන දුර කථනය  
බලන්ගොඩ 070-131-2138 View
දෙහිඕවිට 036-226-7671 View
නිවිතිගල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 045-227-9970 View
ගලිගමුව පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 035-335-9735 View
කෑගල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 035-222-3260 View
ඇඹිලිපිටිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 047-312-0700 View

ගැලරිය

අපව අමතන්න

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corps

Call Now Button