Register Now

බස්නාහිර පළාත

  • විනය

  • නායකත්වය

  • පෞරුෂය

බස්නාහිර පළාත

මධ්‍යස්ථාන දුර කථනය  
යක්කල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 033-223-3534 View
කටුනායක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 011-226-0020 View
අත්තනගල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 033-228-2232 View
දිවුලපිටිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 033-227-2875 View
බුලත්සිංහල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 034-228-2322 View

ගැලරිය

අපව අමතන්න

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corps

Call Now Button