Register Now

දකුණු පළාත

  • විනය

  • නායකත්වය

  • පෞරුෂය

දකුණු පළාත

මධ්‍යස්ථාන දුර කථනය  
ලුණුගම්වෙහෙර 070-434-0716 View
වීරවිල 070-434-0714 View
දික්වැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 041-225-5055 View
අකුරැස්ස පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 041-492-1003 View
වීරකැටිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 047-225-7143 View
නෙළුව පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 091-309-8911 View
සූරියවැව පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 047-228-8169 View
ගාලු-බෝපේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 091-223-3182 View
අක්මීමන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 091-312 View

ගැලරිය

අපව අමතන්න

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corps

Call Now Button