Register Now

வாழைச்சேனை

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் வாழைச்சேனை
முகவரி தேசிய இளைஞர் படையணி பயிற்சி நிலையம் , மட்டக்களப்பு வீதி,வாழைச்சேனை, கும்புறுமுல்ல.
தொலைபேசி இலக்கம்
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி மேஜர் கே.எம்.தமீம்

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button