Register Now

வவுனியா – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் வவுனியா – பயிற்சி மையம்
முகவரி தேசிய இளைஞர் மையம் இரட்டே பெரியகுளம் வமுனியா
தொலைபேசி இலக்கம் 024-205-4558
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி மேஜர்.எச்.பீ.பி.எம்.ஜக்சன்

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button