Register Now

மெதிரிகிரிய

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் மெதிரிகிரிய
முகவரி தேசிய இளைஞர் படையணி பயிற்சி நிலையம் , நிவ் டவுன்,யாய 03, மெதிரிகிரிய
தொலைபேசி இலக்கம் 071-813-0689
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button