Register Now

பண்டாரவளை – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் பண்டாரவளை – பயிற்சி மையம்
முகவரி தேசிய இளைஞர் படை பயிற்சி நிலையம், பிதுனுவெவ, பண்டாரவளை.
தொலைபேசி இலக்கம் 057-222-2214
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி மேஜர்.டீ.எம்.பீ.திசாநாயக்க

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button