Register Now

நிவிதிகல – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் நிவிதிகல – பயிற்சி மையம்
முகவரி தேசிய இளைஞர் படை பயிற்சி நிலையம், அம்பலந்தெனிய, வதபோதபர, நிவிதிகல.
தொலைபேசி இலக்கம் 045-227-9970
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி மேஜர்.யூ.ஜீ.ஏ.நிசாந்த

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button