Register Now

தெஹிஓவிட்ட

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் தெஹிஓவிட்ட
முகவரி தேசிய இளைஞர் படையணி பயிற்சி நிலையம் , கனங்கம, தெஹிஓவிட்ட
தொலைபேசி இலக்கம் 036-226-7671
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button