Register Now

திருகோணமலை – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் திருகோணமலை – பயிற்சி மையம்
முகவரி எண் 49/3, 4வது மைல்கல், சீன துறைமுகம்.
தொலைபேசி இலக்கம் 026-205-4202
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி கப்டன்.பீ.எம்.பீ.பண்டார

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button