Register Now

தனமல்வில – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் தனமல்வில – பயிற்சி மையம்
முகவரி தேசிய இளைஞர் படை பயிற்சி நிலையம், சர்வோதய நிலைய வீதி, தனமல்வில.
தொலைபேசி இலக்கம் 047-348-3112
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி கப்டன்.ஆர்.எம்.எஜ்.கே.சேனாரத்ன

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button