Register Now

கேகாலை – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் கேகாலை – பயிற்சி மையம்
முகவரி தேசிய இளைஞர் படை பயிற்சி நிலையம், கங்கொடவத்தை, கேகாலை.
தொலைபேசி இலக்கம் 035-222-3260
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி மேஜர்.டி.ஜீ.சீ.டீ.கருணாரத்ன

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button