Register Now

கலென்பிந்தினுவெவ

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் கலென்பிந்தினுவெவ
முகவரி தேசிய இளைஞர் படையணி பயிற்சி நிலையம் , மெகொடவெவ, யகல்ல, கலென்பிந்தினுவெவ
தொலைபேசி இலக்கம் 071-821-1244
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button