Register Now

அத்தனகல்ல – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் அத்தனகல்ல – பயிற்சி மையம்
முகவரி தேசிய இளைஜர் படைகள் பயிற்சி மையம், வத்துபிடிவல, அத்தனகல்ல, நிட்டம்புவ
தொலைபேசி இலக்கம் 033-228-2232
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி மேஜர்.பீ.எச்.ஆர்.பீ.குமார

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button