Register Now

அக்மீமன – பயிற்சி மையம்

  • ஒழுக்கம்

  • தலைமைத்துவம்

  • ஆளுமை

பயிற்சி நிலையம் அக்மீமன – பயிற்சி மையம்
முகவரி தேசிய இளைஜர் படைகள் பயிற்சி மையம்,குருடுவத்த, அக்மீமன.
தொலைபேசி இலக்கம் 091-312
பக்ஸ் இலக்கம்
மின்னஞ்சல் முகவரி [email protected]
நிலையப் பொறுப்பதிகாரி கப்டன்.வய்.எம்.என்.இந்திரஜித்

Copyright © 2021 - 2022 National Youth Corp

Call Now Button